OK

Juridiske og økonomiske oversættelser samt retstolkning

Tysk oversættelse

Uddannede translatører med speciale som dansk-tysk oversætter af dokumenter, attester, vedtægter m.v. Kontakt os for professionel tysk oversættelse.

Solid erfaring med oversættelse

Vi er cand.ling.merc.’er, uddannede som translatører og har drevet selvstændig virksomhed med tysk oversættelse i mere end 20 år. Vi tilbyder især juridiske, økonomiske og erhvervsrelaterede oversættelser, samt oversættelse af personattester af enhver art, herunder bekræftede oversættelser - og legalisering af disse.

Har du brug for en professionel og pålidelig dansk-tysk oversætter, så kontakt os og lad os give dig et pristilbud på din opgave. Du er altid velkommen til at ringe til os på76 30 14 22, og du kan også udfylde formularen herunder, så vender vi tilbage hurtigst muligt:

Få et uforpligtende tilbud
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller din e-mail

Bekræftede oversættelser

En bekræftet oversættelse kaldes også en autoriseret oversættelse. Det er en oversættelse, som translatøren forsyner med sit stempel og underskriver som bekræftelse på, at oversættelsen er en tro og nøjagtig gengivelse af udgangsteksten.

Det oversatte dokument hæftes sammen med udgangsteksten, så den bekræftede oversættelse (den autoriserede oversættelse) og udgangsteksten ikke efterfølgende kan skilles ad. En bekræftet oversættelse indeholder tre dele:

  • Det oversatte dokument
  • Translatørens bekræftelsespåtegning med stempel og underskrift
  • Det dokument, der skal oversættes (i original eller (bekræftet) kopi)

Hvornår har man brug for en bekræftet oversættelse?

Bekræftede oversættelser - eller autoriserede oversættelser - bruger man primært, når man skal indlevere dokumenter til myndigheder (herunder domstole) i ind- og udland. Det kan eksempelvis være selskabsudskrifter og øvrige registerudskrifter, selskabsvedtægter, regnskaber og andre selskabsdokumenter, stævninger, domsudskrifter, navneattester, fødselsattester, dåbsattester, dødsattester og vielsesattester, separationsbevillinger, skilsmissebevillinger og skilsmissedomme samt lægeattester, visumansøgninger, eksamensbeviser mv.

Legalisering

En legalisering er en bekræftelse af underskriften på et dokument. Det er kun originale dokumenter eller dokumenter med original underskrift, der kan legaliseres.

Når en bekræftet oversættelse skal bruges over for domstole eller andre myndigheder i udlandet, stilles der ofte krav om legalisering. Det vil sige, at Udenrigsministeriet ved sin påtegning - en såkaldt apostille - bekræfter ægtheden af en dansk myndigheds underskrift på et givent dokument. Apostillen giver dokumentet retskraft i udlandet.

Dansk Erhverv eller notar

Hvis en domstol eller anden myndighed i udlandet stiller krav om legalisering af en oversættelse, skal den bekræftede oversættelse først påtegnes (legaliseres) hos enten Dansk Erhverv eller hos en notar.

  • Dansk Erhverv bekræfter med sin påtegning, at Dansk Erhverv kender translatøren som certificeret oversætter, og at translatøren nyder Dansk Erhvervs tillid.
  • I mange lande har man tradition for, at en notar bekræfter et dokuments ægthed og underskriverens identitet. Også i Danmark kan domstolenes notarer bekræfte en translatørs underskrift i en bekræftelsespåtegning på et dokument og dermed translatørens identitet.

Herefter kan Udenrigsministeriet legalisere oversættelsen med en apostille-påtegning, der bekræfter Dansk Erhvervs eller notarens påtegning. Hvis det land, hvor oversættelsen skal bruges, ikke har tiltrådt Apostille-konventionen, kan det efterfølgende være nødvendigt med en legalisering af Udenrigsministeriets underskrift, hvilket sker på det pågældende lands ambassade. En liste over de lande, der har tiltrådt Apostille-konventionen, kan til enhver tid findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Forskellige krav til legalisering

Kravene til legalisering afhænger af det enkelte lands regler, og det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke krav modtageren af det oversatte dokument stiller i det konkrete tilfælde. I nogle tilfælde skal både det originale dokument og oversættelsen forsynes med apostille, mens det i andre tilfælde er tilstrækkeligt at få en apostille enten på det originale dokument eller på oversættelsen.

Vi rådgiver gerne om legaliseringsproceduren og varetager også gerne ekspedition heraf, hvis du foretrækker at overlade det praktiske til os.

Dansk-tysk oversættelse - få et tilbud

Har du brug for en erfaren og kvalitetsbevidst dansk-tysk oversætter, er du velkommen til at kontakte os. Vore cand.ling.merc.-eksaminer kombineret med mange års erfaring er din garanti for kvalitet, diskretion og stabilitet. Ring til os på76 30 14 22, skriv på tsaa@tsaa.dk eller udfyld kontaktformularen her på siden.