engelsk dansk oversaetter

Juridiske og økonomiske oversættelser samt retstolkning

Dansk-engelsk / engelsk-dansk oversætter

Vi tilbyder professionel oversættelse fra dansk til engelsk og fra engelsk til dansk. Hvis resultatet skal være fejlfrit, så er Translatørerne Simonsen & Aarøe din oplagte samarbejdspartner som engelsk dansk oversætter.

Præcise oversættelser og solid erfaring

Med mere end 20 års erfaring som selvstændige translatører kan vi tilbyde sikre og præcise oversættelser til vores kunder. Som uddannede translatører med speciale i juridiske, økonomiske og erhvervsrelaterede oversættelser kan vi selvfølgelig også levere bekræftede og legaliserede oversættelser til og fra engelsk til brug for myndigheder i både ind- og udland.

Har du brug for en engelsk-dansk eller dansk-engelsk oversætter, er du interesseret i at høre mere, eller vil du gerne have et tilbud? Så kontakt os på 76 30 14 22 eller via kontaktformularen herunder:

Få et uforpligtende tilbud
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller din e-mail

Bekræftede oversættelser

En bekræftet oversættelse er det samme som en autoriseret oversættelse. Her forsyner translatøren oversættelsen med sit stempel og en bekræftelsespåtegning og underskriver påtegningen. På den måde bekræfter translatøren, at oversættelsen er en nøjagtig og tro gengivelse af originalteksten.

En bekræftet oversættelse (autoriseret oversættelse) indeholder tre dele, der hæftes sammen, så udgangsteksten og den bekræftede oversættelse ikke efterfølgende kan skilles ad:

  • Dokumentet, der er blevet oversat
  • Translatørens stempel og underskrift (bekræftelsespåtegning)
  • Dokument, der skal oversættes (originalen eller en (bekræftet) kopi) 

Hvornår bruger man bekræftede oversættelser?

Bekræftede oversættelser – eller autoriserede oversættelser - skal primært bruges i forbindelse med indlevering af dokumenter til myndigheder i ind- og udland - bl.a. domstole. Det kan eksempelvis dreje sig om selskabsudskrifter og andre registerudskrifter, selskabsvedtægter, regnskaber og øvrige selskabsdokumenter, regnskaber, stævninger, domsudskrifter, navneattester, fødselsattester, dåbsattester, dødsattester og vielsesattester, separationsbevillinger, skilsmissebevillinger og skilsmissedomme samt lægeattester, visumansøgninger, eksamensbeviser mv.

Legalisering

At legalisere et dokument vil sige, at en myndigheds underskrift på dokumentet bekræftes. Kun originale dokumenter eller dokumenter med original underskrift kan legaliseres.

Når en domstol eller anden myndighed i udlandet skal bruge en bekræftet oversættelse, vil der ofte også være krav om legalisering af oversættelsen. Det vil sige, at Udenrigsministeriet bekræfter ægtheden af dokumentets underskrift med en påtegning - en såkaldt apostille. Apostillen giver dokumentet retskraft i udlandet.

Legalisering hos notar eller Dansk Erhverv

Inden Udenrigsministeriet kan påføre en apostille, skal en bekræftet oversættelse (autoriseret oversættelse) først legaliseres hos en notar eller hos Dansk Erhverv, der begge har myndighed til at bekræfte translatørens underskrift i translatørens bekræftelsespåtegning. Når det er gjort, kan Udenrigsministeriet legalisere notarens eller Dansk Erhvervs underskrift med en apostille-påtegning.

I nogle tilfælde kan det efterfølgende være nødvendigt også at få Udenrigsministeriets underskrift legaliseret. Dette sker på det pågældende lands ambassade, og nødvendigheden af dette ekstra trin afhænger af, om landet har tiltrådt Apostille-konventionen eller ej. En liste over lande, der har tiltrådt konventionen, kan altid findes på Udenrigsministeriets hjemmeside.

Forskel på krav til legalisering

Kravene til legalisering afhænger af det enkelte lands regler, og det er derfor vigtigt at undersøge, hvilke krav modtageren af det oversatte dokument stiller i det konkrete tilfælde. I nogle tilfælde skal både det originale dokument og oversættelsen forsynes med apostille, mens det i andre tilfælde er tilstrækkeligt at få en apostille enten på det originale dokument eller på oversættelsen.

Legaliseringsproceduren kan synes indviklet og besværlig, og derfor rådgiver vi gerne om, hvordan den gribes an. Vi varetager også gerne ekspedition af legaliseringen, hvis du foretrækker at overlade det praktiske arbejde til os.

Brug for en dansk-engelsk eller engelsk-dansk oversætter?

Hvis du har brug for en bekræftet oversættelse eller en professionel og erfaren engelsk dansk oversætter, så kontakt os endelig. Vi har arbejdet med oversættelse til og fra engelsk i mange år, og vi ser det som vores fornemste opgave at bygge bro mellem forskellige retssystemer og kulturer ved levere præcise oversættelser af høj kvalitet til vores kunder.

Du er altid velkommen til at ringe til os på 76 30 14 22 , skrive på tsaa@tsaa.dk eller udfylde kontaktformularen her på siden - så kan vi tale om din opgave og give dig et pristilbud.