OK

Juridiske og økonomiske oversættelser samt retstolkning

Juridisk oversættelse af høj kvalitet

Vi er specialister i økonomisk og juridisk oversættelse og har solid erfaring med at varetage oversættelser af juridiske dokumenter og økonomiske tekster. Vi er uddannede translatører i tysk og engelsk og sikrer dig en præcis og korrekt juridisk oversættelse af højeste kvalitet.

Vi er begge udpeget som oversættere for EU-Domstolen og vant til at håndtere meget komplicerede juridiske oversættelser. Vi har tæt kontakt til advokatbranchen i ind- og udland, og vi er derfor ajour med den nyeste lovgivning og den korrekte terminologi.

Translatører med over 20 års erfaring

Vores mangeårige erfaring sikrer dig et højt kvalitetsniveau og en korrekt oversættelse af såvel dine juridiske tekster som dine økonomiske tekster. Som uddannede translatører kan vi tilbyde det høje sproglige niveau og indgående kendskab til regler og retssystemer, som juridiske oversættelser kræver.

Få et uforpligtende tilbud
Skriv venligst dit navn
Skriv venligst dit telefonnummer eller din e-mail

Præcis oversættelse af juridiske dokumenter

Vi tilbyder myndigheder, erhvervskunder og private kunder juridiske oversættelser af både civilretlige og strafferetlige tekster som f.eks.:

Procesretlige dokumenter

 • Retsanmodninger
 • Anklageskrifter
 • Processkrifter
 • Indkaldelser
 • Responsum
 • Bødeforlæg
 • Lovtekster
 • Domme

Selskabsretlige dokumenter

 • Alle typer selskabsdokumenter, herunder registerudskrifter, stiftelsesdokumenter og øvrige selskabsprotokollater m.v.
 • Salgs- og leveringsbetingelser
 • Alle øvrige typer erhvervsretlige aftaler og kontrakter
 • Cirkulæreskrivelser og konkursrelaterede tekster
 • Dokumenter i erstatningssager
 • Købsaftaler om fast ejendom
 • Fuldmagter
 • Vedtægter

Privatretlige dokumenter

 • Alle typer attester, herunder dåbsattester, vielsesattester, dødsattester
 • Dokumenter vedrørende forældremyndighed og værgemål
 • Korrespondance mellem myndigheder og borgere
 • Separations- og skilsmissebevillinger
 • Opholdstilladelser
 • Eksamensbeviser
 • Testamenter

Oversættelse af økonomiske dokumenter

Jura og økonomi er tæt forbundne fagområder, og vi oversætter derfor også gerne finansielle dokumenter som f.eks.:

 • Korrespondance med skattemyndigheder i ind- og udland
 • Årsrapporter, øvrige regnskaber og budgetter
 • Afgørelser fra skattemyndigheder
 • Revisionsprotokollater
 • Skatteopgørelser

Autoriserede (bekræftede) oversættelser

Udenlandske myndigheder kræver ofte, at oversættelser er autoriserede for at være gyldige. En autoriseret oversættelse kaldes også en bekræftet oversættelse og er en nøjagtig gengivelse af kildeteksten, som translatøren forsyner med sit stempel, sin underskrift og påtegning.

Legalisering/Apostille

Nogle landes myndigheder stiller desuden krav om, at en oversættelse legaliseres, hvilket sker ved en påtegning kaldet Apostille. En legalisering betyder, at Udenrigsministeriet bekræfter, at translatørens underskrift er ægte. En Apostille giver et dokument retskraft og dermed juridisk gyldighed.

Hvis et land ikke har tiltrådt Apostille-konventionen, kan der være yderligere krav om, at Udenrigsministeriets underskrift legaliseres af landets ambassade i Danmark.

Hos Simonsen & Aarøe har vi lang erfaring med rådgivning og legalisering af juridiske dokumenter.

Fuld fortrolighed

Dine informationer er i sikre hænder hos os, og vi behandler alle dine dokumenter fortroligt.

Priser på juridisk oversættelse

Oversættelse af juridiske tekster kræver ofte specialviden inden for det juridiske felt i både Danmark og i udlandet. Vi kan levere præcise og sprogligt korrekte oversættelser baseret på mere end 20 års erfaring som translatører med speciale i juridiske og økonomiske forhold. Du får derfor den absolut højeste kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.

Få et tilbud på juridisk eller økonomisk oversættelse

Står du og skal bruge en præcis og professionel oversættelse inden for det juridiske eller økonomiske område? Så er vi klar til at give dig et gratis og uforpligtende tilbud.