TSAA - Tolkning

Tolkning

Vi er statsautoriserede tolke i engelsk og tysk og tilbyder:

I kraft af vores placering i Kolding/Trekantområdet og vores fleksibilitet kan vi hurtigt træde til som tolke og dække et relativt stort geografisk område.

Retstolkning i civile sager og straffesager
Vi har mange års erfaring som tolke i civile sager og i straffesager for såvel by- som landsretter.

Forretningstolkning
Vi deltager gerne som tolke på forretningsmøder, hvor der er behov for tolkeassistance.

Polititolkning
Vi møder ofte som tolke i forbindelse med politiafhøringer, videoafhøringer, fremstilling i grundlovsforhør, fristforlængelser, udvisninger m.v.

Telefontolkning
Vi råder over et telefonsystem, der giver os mulighed for at tilbyde treparts-telefontolkning mellem f.eks. advokat, udenlandsk klient og os som tolke, eller i situationer, hvor en virksomhed eller en myndighed har behov for tolkeassistance i forbindelse med kontakt til udlandet.

Fordel: Ingen transport- eller spildtid, hurtigt og effektivt for alle parter.

Tolkning ved køreprøver
Vi er erfarne tolke, når engelsk- og tysktalende personer skal aflægge teori- eller køreprøve, og vi møder gerne frem til en teoritime forud for teoriprøven, hvis en eller flere elever ønsker dette.

Dialogtolkning i andre sammenhænge
Som eksempler på andre situationer, hvor vi tilbyder tolkeassistance, kan nævnes tolkning ved næringsprøver og personundersøgelser.

Translatørerne Simonsen & Aarøe, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, tel. 76 30 14 22, fax 76 31 00 33, email: tsaa@tsaa.dk