Tysk translatør og engelsk translatør – juridiske og økonomiske oversættelser

Om os

Susanne Simonsen, statsautoriseret tysk translatør

Født 1958. Er uddannet som cand.ling.merc. i tysk og engelsk og er beskikket tysk translatør og tolk i tysk. Susanne har været ansat ti år på advokat­kontor og har været selv­stændig tysk translatør siden 1995. I perioden 1992-2005 har hun tillige været ansat på Syddansk Universitet som ekstern lektor og har undervist på de erhvervssproglige ud­dannelser såvel via internetbaserede fjernstudieordninger som i form af traditionel holdundervisning. Susanne har bl.a. bestået merkonom-grund­modulerne, Advokat­samfundets kursus "Juridisk Assistent" og har løbende fulgt diverse relevante kurser og efteruddannelsestilbud for tyske translatører. Kontakten til undervisnings- og universitetsmiljøet opretholder hun løbende, idet hun siden 1994 har fungeret som censor ved de skriftlige og mundtlige eksaminer på de videregående sproguddannelser.

Susanne er optaget som translatør og tolk på Rigs­politiets tolke­liste og løser både oversættelses- og tolkeopgaver for politi- og retsvæsen.

Susanne tilbyder tyskkurser, herunder i juridisk tysk for advokatkontorer, og underviser udlændinge i dansk.

Hella Aarøe, statsautoriseret engelsk translatør

Født 1962. Er uddannet som cand.ling.merc. i engelsk og tysk og er beskikket tolk og translatør i engelsk. Hella har en baggrund med 1 års ansættelse på et over­sættelses­bureau, 3 års ansættelse som adjunkt ved den daværende Handels­højskole Syd og efter­følgende 4 års ansættelse på advokat­kontor som administrativ og sproglig medarbejder. Hun har været selv­stændig translatør siden 1996 og har med mellemrum været tilknyttet Syddansk Universitet som ekstern underviser.

Hella har gennemgået Advokat­samfundets kursus "Juridisk Assistent" og har desuden løbende deltaget i diverse kurser rettet mod translatører.

Hella har siden 1989 været medlem af det landsdækkende censor­korps for videregående erhvervs­sproglige uddannelser og fungerer fortsat som censor ved mundtlige og skriftlige eksaminer på en række højere uddannelsesinstitutioner.

Hella er optaget som translatør og tolk på Rigs­politiets tolke­liste og løser både oversættelses- og tolkeopgaver for politi- og retsvæsen.

E-mail: susanne@tsaa.dk
Mobil: 22 21 00 13

Portrat af Susanne SimmonsenInterpres Regia Jurata - Susanne Simonsen

E-mail: hella@tsaa.dk
Mobil: 22 75 76 20

Portrat af Hella AarøeInterpres Regia Jurata - Hella Aarøe

Translatørerne Simonsen & Aarøe, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, tel. 76 30 14 22, fax 76 31 00 33, email: tsaa@tsaa.dk