TSAA - Priser

Priser

Vi beregner som udgangspunkt vores priser ud fra tekstens længde under hensyntagen til det format, udgangsteksten leveres i. Vi afgiver gerne et fast tilbud på en konkret tekst, før vi påbegynder opgaven.

Ved større tekstmængder eller tekster med en række enslydende formuleringer yder vi naturligvis rabat.

På grund af vores høje specialisering, som medfører, at vi – i modsætning til de fleste andre translatørbureauer – ikke formidler oversættelser videre til freelance oversættere, men personligt udfører dem, er vore administrationsomkostninger lave, hvilket kommer vore kunder til gode i form af konkurrencedygtige priser.

Translatørerne Simonsen & Aarøe, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, tel. 76 30 14 22, fax 76 31 00 33, email: tsaa@tsaa.dk