TSAA - Bekræftelse

Bekræftelse

Såvel Susanne Simonsen som Hella Aarøe er stats­autoriserede trans­latører.

Stats­autoriserede trans­latører er de eneste, der kan oversætte og bekræfte dokumenter, som skal have rets­gyldighed. Med sit stempel, sin under­skrift og en på­tegning indestår trans­latøren for, at oversæt­telsen er en fuld­stændig og nøjagtig gen­givelse af kilde­teksten.

Bekræftede oversæt­telser (også kaldet autoriserede oversæt­telser) udfærdiges primært på myndig­hedernes forlangende i forbindelse med oversæt­telse af dokumenter, der skal fremlægges i civile sager og straffe­sager i ind- og udland, eller som skal fremlægges for eksempel i for­bindelse med en danskers og en udlændings ind­gåelse af ægteskab, enten her i landet eller i udlandet. Også når en udlænding søger optagelse på en uddannelse i Danmark eller har brug for at få sin udenlandske uddannelse eller en udenlandsk autorisation anerkendt i Danmark, kan det være nødvendigt at få udenlandske eksamens­beviser m.v. oversat til dansk i form af en autoriseret oversæt­telse. Det samme kan gøre sig gældende, hvis en dansker i udlandet bliver mødt med krav om dokumentation for sin danske uddannelse.

Translatørerne Simonsen & Aarøe, Birkemose Allé 41, 6000 Kolding, tel. 76 30 14 22, fax 76 31 00 33, email: tsaa@tsaa.dk